Saneringsarbete i Moheda

Saneringsarbete i Moheda

I september 2011 påbörjades saneringen av de markområden i Moheda som fortfarande är förorenade efter explosionen i drivmedelslagret i Klintaberget 1958. På dessa sidor kan du läsa om saneringen och hur den kommer att gå till.

Bakgrund

I juli 1958 exploderade Försvarsmaktens drivmedelslager i Klintaberget och ur bergrummen rann stora mängder drivmedel ut. Drivmedlet fortsatte ner i samhället för att sedan hamna i Mohedaån och Dansjön.

Försvarsmakten har de senaste åren genomfört ett omfattande provtagningsarbete för att utreda om markmiljön fortfarande är påverkad av utsläppet.

De genomförda utredningarna har visat att grundvattnet inom totalt fyra delområden, (se karta) fortfarande är så påverkat av petroleumprodukter att en sanering krävs.

Kartan visar den ungefärliga utbredningen av de områden där efterbehandling kommer att utföras.