Sjögull - ett hot mot våra sjöar

Vattenväxten sjögull har en stor förmåga att anpassa sig till olika livsmiljöer, den sprider sig framför allt vegetativt men även med frö. För att inte sprida växten vidare måste vi alla hjälpas åt.

SjögullsblommaSjögull är en flytbladsväxt som som ursprungligen kommer från Centraleuropa och Asien som invaderat våra vattendrag på senare tid. Den introducerades avsiktligt som prydnadsväxt under slutet av 1800-talet men idag är den spridd i södra Sverige och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden.

I Kronobergs län har den framför allt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen och i Brändeborgsfjorden, Hönshyltefjorden och Granödammen. Den finns även i några mindre sjöar inom länet bland annat i sjön Fräjen högst upp i Lagans vattensystem.

Växtdelar som lossnar kan spridas med strömmar till nya platser där de slår rot och ger upphov till nya kolonier. Sjögull växer på vattendjup från noll till drygt tre meter, vilket innebär att stora delar av en sjö helt kan växa igen. En allmän uppmaning är att undvika områden med sögull vid vistelse på sjön eller i dess strandzoner.

Tänk på att:
• Kör inte båt eller paddla kanot genom eller i nära anslutning till kolonier med sjögull.

• Fiska inte i eller nära sjögullsbestånd. Simma inte i bestånden, det kan vara farligt eftersom växtligheten är mycket tät.

• Växten får inte spridas till andra sjöar eller vattendrag. Flytta inte växten och var försiktig när du flyttar båtar, kanoter, fiskeredskap med mera från ett vatten med sjögull till andra vattenområden. Rengör noga så att inga växtdelar från sjögull flyttas med.

• Om du har sjögull i din damm får den inte flyttas till andra vattenområden.

Hör av dig till Länsstyrelsen Kronoberg om du vill ha råd och hjälp med att bekämpa växten. Nya förekomster av sjögull rapporteras till Länstyrelsen.

Mer information om sjögull hittar du på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats;
www.lansstyrelsen.se

Folder om Sjögull

Information about the invasive flower Sjögull