Medelstora förbränningsanläggningar

Registrering av förbränningsanläggning enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Om din verksamhet planerar att ta en medelstor förbränningsanläggning i drift ska den registreras hos tillsynsmyndigheten. Även anläggningar som har tagits i drift före den 20 december 2018 behöver registreras.

 

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Använd e-tjänsten för att registrera medelstora förbränningsanläggningar som din verksamhet planerar att ta i drift eller har tagit i drift. Du använder e-tjänsten om Alvesta kommun är din verksamhets tillsynsmyndighet.

Alvesta.se E-tjänst portal

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den ha en anläggningseffekt som är 1-50 megawatt (MW). Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket.

Medelstora förbränningsanläggningar naturvardsverket.se

Hur vet jag om Alvesta kommun är tillsynsmyndighet?

Om du är osäker på vilken som är din verksamhets tillsynsmyndighet, hör av dig till Alvesta kommun på telefon 0472-15 000.

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningar får inte vara i drift utan att vara registrerade. Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Precis som tidigare kan du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Läs om det på sidan miljöfarlig verksamhet.

Medelstora förbränningsanläggningar i Alvesta kommun

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Alvesta kommun enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar i enlighet med 23§ förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Relaterad information

Förordning om medelstora förbränningsanläggningar:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018471-om-medelstora_sfs-2018-471/