Lantbruk

Miljötillsynen på lantbruken

Miljötillsynen på lantbruken

Miljötillsynen på lantbruken sköts av kommunen. Kontroller sker bland annat av gödselhantering, kemikaliehantering och spridning av gödsel/bekämpningsmedel.

 

För att få mer information, följ länk nedanför: