Tvätta bilen rätt

När vi tvättar våra bilar kan det uppstå stora mängder föroreningar som kan bidra till en onödig nedsmutsning av sjöar och vattendrag. Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge betydande störningar på levande organismer i de omgivande ytvatten där avloppsledningarna mynnar.

Det bästa är att tvätta bilen i en tvättanläggning med reningsverk. Om du hellre vill tvätta bilen själv så är bästa alternativet att åka till en Gör Det Själv-hall där vattnet går igenom slam- och oljeavskiljning innan det leds till avloppsreningsverket. Om du ska tvätta bilen hemma så använd bara miljövänligt bilschampo och inget avfettningsmedel och ställ bilen på gräsmark och i andra hand på grusunderlag.

Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten! Vattnet är förorenat med metaller och olja och när bilen tvättas på gatan rinner det förorenade vattnet ner i dagvattenbrunnar och vidare utan rening till närmsta sjö eller vattendrag.