Tomgångskörning

När vintern är här är det bra om man tar sig en extra funderare innan man startar bilen på morgonen.

  • Bild på miljöbilAtt stå länge på tomgång är störande för grannar och är en belastning för miljön.
  • Via ventilationssystem dras avgaser in i bland annat lägenheter och skapar obehag för de boende.
  • Avgaser innehåller cancerogena ämnen som ger upphov till allergier.
  • Bullret från en bil på tomgång kan uppfattas som störande.

För att undvika kallstarter som belastar miljön, bilen och stör grannar så är en motorvärmare en bra investering. Den gör att motorn är varm och minskar då bränsleåtgången vilket i sin tur minskar avgaserna. Detta tjänar både miljön, grannsämjan och plånboken på.

I Alvesta kommun är det tillåtet att stå på tomgång i max en minut. Överträdelse kan polisanmälas.