Använder du motorvärmare?

Använder du motorvärmare?

Under vinterhalvåret är det en bra idé att använda motorvärmare på din bil. Förutom minskat slitage på bilens motor minskar motorvärmaren föroreningarna i avgaserna vid kallstarter.

När ska jag använda motorvärmare?

I följande tabell ser du rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare:

–15 grader C och kallare Cirka 1,5 timme
0 grader C Maximalt 1 timme
10 grader C och varmare Motorvärmare behövs inte

Rätt använd sänker motorvärmaren bilens utsläpp av kolväten och partiklar och bränsleåtgången minskar. Andra fördelar är att bilen blir mer lättstartad och att slitaget på motorn minskar.