Leva miljövänligt

Allas insatser är betydelsefulla. Tänk på det i Ditt dagliga handlande!

Ju fler återvinnare, källsorterare, komposterare, samåkare och kollektivresenärer vi blir i vår kommun, desto renare och friskare blir kommunen. Tillsammans kan vi göra stora insatser för miljön.

På dessa sidor hittar du tips om vad du kan göra för att hjälpa till för att skona vår miljö!