Kalkning

För att minska skadorna av försurning i våra sjöar sker kontinuerlig kalkning i kommunens regi. Kalken löses upp i vattnet och minskar dess surhet. Målet med kalkning är att motverka försurningens negativa inverkan på det naturliga djur- och växtlivet i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig. För att uppnå detta ska det för varje målvatten anges ett vattenkemiskt mål i form av ett pH-värde.

Bild på kalkdoserareKalkningen finansieras idag till
85 % med statsbidrag. Resterande 15 % av kostnaden står kommunen för.

Kalkningen sker med helikopter, båt och via kalkdoserare.

Kalkningen sker enligt en kalkplan som tas för tre år i taget. Den nu gällande kalkplanen gäller för åren 2018-2020. I Alvesta kommun kalkas följande sjöar under perioden 2018-2020.

 • Älganässjön
 • Moasjön
 • Härlatorpssjön
 • Hagsvarten
 • Vinen
 • Gyslättasjön
 • Sörsjön
 • Brändasjö
 • Tångasjön
 • Spjällsjön - Ebbön, Flogmyran
 • Nävsjön

De sjöar och vattendrag som kalkas, kalkas årligen. De sjöar som inte kalkas under planperioden kommer att även under planperioden provtas och följas upp för att efter dessa tre år utvärdera om kalkningen ska tas upp igen eller om fortsatt uppehåll med övervakning, eller kalkningsavlut.

Totalt sprids årligen ca 278 ton kalk i Alvesta kommun.

Uppföljning

För att kontrollera att kalkningen har avsedd effekt sker provtagning av de kalkade vattenområdena. Länsstyrelsen ansvarar för provtagningen som sker två gånger per år, vår och höst.

Kalkdoserare