Karta över området

Det före detta impregneringsområdet ligger ca 1 km sydost om Vislanda samhälle.

Området ligger parallellt med ett järnvägsspår för industrin som ägs av Banverket. Genom fastigheten gick tidigare ett dubbelspår av vilket det ena passerade genom impregneringsanläggningen.

Karta