Marksanering i Elnaryd

Bild från ElnarydsområdetMellan åren 1945 och 1968 bedrev Södra Skogsägarna AB impregnering av virke på en fastighet i Elnaryd, sydost om Vislanda. Impregneringen skedde med arsenikhaltiga vätskor, kreosot, zinksulfat, koppar och krom. När verksamheten lades ner gjordes ingen ordentlig uppstädning eller sanering av området.

Undersökningar visade senare att marken var svårt förorenad med arsenik, kreosot samt punktvis även krom och zink.

Fastigheten ägs idag av Södra Skogsenergi AB. Området används för flisning och lagring av flis och gamla betongsliprar.

Sanering

Saneringen påbörjades i slutet av 2006 och var klar hösten 2007. Saneringen av den förorenade marken i Elnaryd var omfattande. 60 000 ton jord har schaktats bort från området, som är 23 000 kvadratmeter stort. Som djupast har man fått gräva ända ner till sju meter för att komma åt kreosot, arsenik och andra farliga ämnen. Målet med saneringen var:

  • att förhindra att arsenik och kresost från området sprids med ytvattnet eller grundvattnet. De dricksvattenbrunnar som finns i närheten ska inte drabbas av föroreningar.
  • att skydda en viktig grundvattenåder i Tagelåsen som löper genom området och även skydda Alvestaåsen ett hundratal meter öster om området.
  • att det ska vara riskfritt att bedriva industriverksamhet på området.

För att nå målen måste spridningen av arsenik minskas med minst 80 %, till mindre än 3 kilo om året. När den förorenade jorden schaktats bort från Elnaryd försvann drygt 90 % av den totala mängden arsenik och kreosot. All förorenad jord har transporterats bort från området för deponering.

Slutrapport

Den omfattande slutrapportenfrån saneringen färdigställdes i november 2009 och finns att hämta här till höger.