Kontroll av cistern

Du som har en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Det finns olika typer av kontroller, som installationskontroll och återkommande kontroll. Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.

Efter kontrollen av cisternen skriver den som har utfört kontrollen en rapport. Den ska förvaras av den som använder cisternen. Rapporten behöver inte skickas in till FSP Bygg & Miljö, men den ska finnas tillgänglig.

Vem får utföra en cisternkontroll?

Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). På SWEDAC:s hemsida kan du söka efter ackrediterade företag där du bor.

Återkommande kontroll

Intervallet för den återkommande kontrollen av cisterner varierar mellan 3 och 12 år. Intervallet är bland annat beroende av cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskyddsområde och om cisternen är nergrävd eller ligger ovan mark.