Starta livsmedelsföretag

Det finns två olika tillstånd för livsmedelshanteringen, registrering och godkännande.

De flesta livsmedelsverksamheterna ska registreras. Det är endast om man ska ha en så kallad animalieanläggning som man behöver ha ett godkännande.

Ditt ansvar

Du som livsmedelsföretagare måste anmäla din verksamhet till SBF Bygg & Miljö i god tid innan du startar. Din verksamhet måste registreras hos oss innan du får lov att öppna. Det gäller även dig som tar över en verksamhet som är godkänd/registrerad.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att dina lokaler är utformade enligt livsmedelslagstiftningen. Tänk på att det är lättare att ändra i en ritning än i verkligheten!

Du måste också ha ett system för egenkontroll. Om du har en egen dricksvattenbrunn måste vattnet analyseras enligt Livsmedelsverkets gränsvärden.

Anmälan/ansökan

Tillsammans med anmälan/ansökan ska det skickas in en verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen finns som ett kryssformulär till höger.

Frivilliga uppgifter som du gärna får lämna in men inte måste:

 • Redovisning av avfallshanteringen.
 • Ritningar som omfattar samtliga utrymmen med inredning och utrustning.

Skicka din anmälan/ansökan och verksamhetsbeskrivning minst tre veckor före start till:
Alvesta kommun
SBF Bygg & Miljö
342 80 Alvesta

Checklista för att starta livsmedelsföretag

 1. Bild på frukostbuffeKontrollera vilken lagstiftning du ska följa!
 2. Fråga din hyresvärd/fastighetsägare om tillåtelse att ha en livsmedelsverksamhet i lokalen/fastigheten.
 3. Ansök om bygglov/bygganmälan för ändrad användning av lokalen hos SBF Bygg & Miljö. Beslut ska finnas om det krävs.
 4. Ta en första kontakt med kommunens livsmedelsinspektör.
 5. Kontakta Alvesta Renhållnings AB (ARAB) och skaffa ett abonnemang på avfallshantering och tömning av fettavskiljare.
 6. Kontakta auktoriserad ventilationsfirma om kraven på ventilation för din typ av verksamhet.
 7. Ta kontakt med brandingenjören.
 8. Ta kontakt med sotaren.
 9. Skicka in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till SBF Bygg & Miljö.

Tänk på att det ska vara så rakt flöde som möjligt genom lokalen, från varumottagning, förvaring, tillagning och slutligen servering, för att undvika onödiga risker inom livsmedelshanteringen.