Livsmedelstillstånd

Om du ska starta ett livsmedelsföretag måste du registrera din verkasamhet.

För att vara ett livsmedelsföretag måste man uppfylla kravet på viss kontinuitet (regelbundenhet) och viss organisation. Det betyder att en sommaröppen glasskiosk är ett livsmedelsföretag men en matlagningskväll i en förening är inte ett livsmedelsföretag.

Inom EU finns två olika sorters tillstånd för livsmedelshanteringen, registrering och godkännande.

Registrering

De flesta livsmedelsföretagen måste registreras. Registrering måste göras vid nystart, förändringar av verksamheten eller ägarbyte. Det är en enkel process och anmälningsblanketten hittar du till höger under Blanketter. Du får öppna verksamheten tidigast 14 dagar efter att kommunen fått in din anmälan om registrering. Får du beslut från kommunen tidigare går det bra att öppna när du fått beslutet. För registrering betalar du en avgift motsvarande en timmes handläggning.

Företagaren är själv skyldig att se till att livsmedelslokalen är lagenligt utformad och att det finns egenkontrollprogram som är avsett för verksamheten. Detta måste vara färdigt när verksamheten startar. När verksamheten har startat kommer livsmedelsinspektören att inspektera verksamheten.

 

Bild på beslut