Krav på livsmedelspersonal

Att ha en duktig och kunnig personal gör att hanteringen av livsmedel blir säker och tilltalande för kunderna. Därför är det viktigt för dig som livsmedelsföretagare att veta vad lagstiftningen säger om personalen.

Lagstiftningen säger att man ska ha tillräcklig kunskap för den livsmedelshantering man har. Har man många avvikelser vid en kontroll beror det oftast i grund och botten på bristande kunskap.

Alla kockar har lärt sig laga god och närande mat av någon, antingen man har gått i restaurangskola eller har gått i lära hos någon. På samma sätt måste man lära sig om livsmedelshygien. Man kan gå utbildningar om både livsmedelshygien, HACCP, allergikost och mycket mera. Man kan också lära sig själv genom internetutbildningar, Livsmedelsverkets hemsida, branschriktlinjer med mera. Det viktigaste är att man förstår det man lärt sig och kan använda kunskapen i praktiken.

Personalens kunskap

Hela personalen som arbetar med livsmedel vara väl insatta i företagets egenkontrollprogram. Genomgång av egenkontrollprogrammet kan man lägga in som en stående punkt på personalmötena. Nyanställda ska också få en introduktion i egenkontrollen.

Alla ska veta om vilka temperaturgränser som gäller vid deras arbetsområde och veta vad man gör om något går fel. Alla ska veta var egenkontrollpärmen finns någonstans.

Lista på företag som håller kurser om egenkontroll finns i dokumentet Utbildningar inom livsmedelshygien.

Personlig hygien och klädsel

När man arbetar med livsmedel är det extra viktigt att man har en god personlig hygien. Personalen behöver ha god tillgång till rena arbetskläder.

Arbetskläder vid livsmedelshantering är egentligen skyddskläder. Man ska skydda livsmedlen från att utsättas för en dålig bakterieflora och smuts. Därför är det viktigt att man kan byta förkläde eller kläder när de är smutsiga.

Arbetskläder/skyddskläder när man hanterar oförpackade livsmedel är:
Hårskydd, ren rock eller t-shirt, byxor, förkläde och arbetsskor.

Korta kjolar eller shorts är inte skyddskläder. Ringar, piercing, klockor och stora smycken hör inte hemma i en livsmedelsanläggning. Man får inte heller röka i livsmedelsanläggningar.

Hur vill du att din personal ska se ut i dina gästers ögon?

Bild på slarvig klädselBild på bra klädsel

Vem ser ut som den skickliga yrkesman han faktiskt är?