Kontrollavgift och riskbedömning

Alvesta kommun inför från den 1 januari 2022 ett nytt avgiftssystem för de livsmedelsföretag som vi har kontrollansvar för, så kallad efterhandsdebitering. År 2021 började en ny avgiftsförordning att gälla för offentlig kontroll av livsmedel som innebär att livsmedelskontrollen nu även kan efterhandsdebiteras. Tidigare har alla betalt en fast årsavgift som tagits ut i efterhand.

Hur stor avgiften blir beror på hur många timmar vi lägger på kontrollen. I kontrollen ingår förarbete, kontrollbesök och efterarbete. Enligt beslut av kommunfullmäktige 2021-12-14 Kf§ 131 och i nämnden för myndighetsutövning 2021-12-13 NMY § 49 är timavgiften fastställd till 1130kr.

SBF Bygg & Miljö använder sig av Livsmedelsverkets vägledning om riskbedömning och registrering.