Årlig avgift och riskbedömning

Den årliga avgiften ska täcka den kontrolltid som läggs ned på varje livsmedelsanläggning. I kontrolltiden räknas både administrativa uppgifter som rör verksamheten (till exempel skriva beslut, förberedelse och efterarbete) och kontroll på plats.

SBF Bygg & Miljö använder sig av Livsmedelsverkets vägledning om riskbedömning och registrering. Ny taxa är antagen av kommunfullmäktige och börjar gälla 2016-01-01. Se bilagan till höger.