Höjdsystem

Från och med 1 januari 2013 redovisas alla höjder i Alvesta kommun i höjdsystemet RH 2000.

Det statliga lantmäteriet har genomfört en uppdatering och avvägning av landets höjdfixpunkter vilket har utmynnat i nytt nationellt höjdsystem, Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000). Sammanfattningsvis är det en viktig kvalitetshöjande åtgärd för Alvesta kommun att gå över till det nya höjdsystemet.

Konsekvenser av bytet

De flesta Alvestabor kommer inte att påverkas av det nya höjdsystemet. Bild på GPS-antenn, mindre bild

Bytet kommer främst att beröra dem som redan använder producerade digitala databaser och analoga kartor med höjduppgifter. I dessa fall bör man vara extra uppmärksam på vilket höjdsystem som används.

Mer information

Alvesta kommun har tagit fram ett informationsblad där du kan läsa mer om bytet av höjdsystem. Du kan få mer information om RH 2000 på Lantmäteriets hemsida under avdelningen kartor www.lantmateriet.se.

För dig som använder höjdkoordinater

För alla parter är det viktigt att aldrig lämna ifrån sig plan- eller höjd-koordinater eller ritningar utan att tydligt ange vilket referenssystem som gäller.