Mätningstjänster

Alvesta kommun tillhandahåller olika mätningstjänster för kunder inom både offentlig och privat sektor. Mätning behövs för att hålla kommunens kartdatabas (GIS-databas)aktuell. Mätning behövs även vid bygg och anläggning för att tex en byggnad ska uppföras på avsedd plats eller en ledning komma i rätt höjd.

Vid mätningsuppdragen används både traditionella optiska instrument och modern GPS-teknik.

Mätningstjänser vi erbjuder:

Arealmätning av mark

Avvägning

Byggmätning

Flygsignalering

Husutsättning/utstakning

Inmätning

Kartframställning

Kontrollmätning

Koordinatberäkning-XYZ

Koordinattransformationer

Lägesbestämning av objekt i GIS-databaser

Lägeskontroll

Mätning för kartprodukter

Stommätning

Stomnät

Sättningskontroll

Visning av fastighetgränser

Utgångshöjder

Utsättning

Volymberäkning