Kartor & mätning

Inom kommunen finns mycket geografisk information lagrad digitalt. Denna information används för att göra olika typer av kartor. För att hålla informationen uppdaterad utför kommunen mätningar i fält. Mätningarna läggs in i det digiatala systemet, GIS-databasen.

Bild

Kart- och mätningstjänster

Kommunenerbjuder både karttjänster och mätningstjänster till statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, företag och privatpersoner.

Kartguiden

Vill du få en överblick över kommunen, söka efter adress eller särskild plats direkt, använd våra sökbara kartor hos Kartguiden. Här kan du hitta offentliga byggnader, besöksmål, badplatser och mycket mer.

Högupplöst pdf (länk)

Lågupplöst pdf (länk)

Adress och namnsättning

Både i kommunens tätorter och på landsbygden ansvarar kommunen för adress- och namnsättning.

Fastighetsbildning

Om du behöver hjälp med fastighetsbildning, t ex avstyckning och fastighetsreglering, ska du vända dig till Lantmäteriet. Se länk i menyn till höger.