Kartor, mätning och adresser

Inom kommunen finns mycket geografisk information lagrad digitalt. Denna information används för att göra olika typer av kartor. För att hålla informationen uppdaterad utför kommunen mätningar i fält. Mätningarna läggs in i det digiatala systemet, GIS-databasen.

Bild

Kart- och mätningstjänster

Kommunen erbjuder både karttjänster och mätningstjänster till statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, företag och privatpersoner.

Kartguiden

Vill du få en överblick över kommunen, söka efter adress eller särskild plats direkt, använd våra sökbara kartor hos Kartguiden. Här kan du hitta offentliga byggnader, besöksmål, badplatser och mycket mer.

Högupplöst pdf (länk)

Lågupplöst pdf (länk)

Adress och namnsättning

Både i kommunens tätorter och på landsbygden ansvarar kommunen för adress- och namnsättning. Det är den som bygger som ansvarar för att anmäla uppgifter om förändringar i det nationella lägenhetsregistret, som ligger till grund för adressättning.

Använd vår e-tjänst eller blankett för att anmäla uppgifter om förändringar i lägenhetsregistret: https://eservice.alvesta.se/eservice/ (se under fliken Bygga & Bo)

Fastighetsbildning

Om du behöver hjälp med fastighetsbildning, t ex avstyckning och fastighetsreglering, ska du vända dig till Lantmäteriet. Se länk i menyn till höger.

Kartor och ortofoto

Kommunens detaljerade kartor täcker inte landsbygden.För kartor utanför tätorterna hänvisas till fastighetskartan och andra produkter som levereras av Lantmäteriet. De visar karta och ortofoto på deras KSO (länk) och Min Karta (länk)