Lokala hälsoskyddsföreskrifter

I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna finns särskilda regler inom vissa områden för just Alvesta kommun. I miljöbalken (den övergripande miljölagstiftningen) finns angett inom vilka områden som kommunerna får skriva egna föreskrifter.

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Alvesta kommun berör följande områden:

  • Enskilda avlopp
  • Djurhållning
  • Tomgångskörning
  • Spridning av gödsel
  • Värmepumpar
  • Eldning av trädgårdsavfall