Lokala hälsoskyddsföreskrifter

I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna finns särskilda regler inom vissa områden för just Alvesta kommun. I miljöbalken (den övergripande miljölagstiftningen) finns angett inom vilka områden som kommunerna får skriva egna föreskrifter.

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Alvesta kommun berör följande områden:

  • Enskilda avlopp
  • Djurhållning
  • Tomgångskörning
  • Spridning av gödsel
  • Värmepumpar
  • Eldning av trädgårdsavfall

 

Kontakta kommunen - En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Alvesta kommuns kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ring oss på nummer: 0472-150 00. Öppet 8-16 (lunchstängt 12-13)