Värmekartläggning Alvesta tätort

I samarbete med Länsstyrelsen i Kronoberg har SMHI genomfört en värmekartläggning i Alvesta tätort som underlag till samhällsplaneringen. Värmekartläggning innebär en redovisning av hur den upplevda temperaturen kan komma att variera över ett område.

Klicka på bilden nedan (länk) för att komma till kartverktyget.

Kartläggning webb