Otrygghetsrapportering

Under november månad håller vi en karttjänst öppen med avsikt att identifiera allmänna platser som idag upplevs otrygga.

Kommunens medborgare kan under denna tid skicka in rapporter genom att markera otrygga platser i en karta och beskriva på vilket sätt platsen upplevs otrygg. Det kan till exempel röra sig om undermålig belysning, skymmande vegetation, brist på alternativa gångvägar eller utformning i allmänhet som inger otrygghetskänsla.

Alla rapporter granskas kontinuerligt och det görs en bedömning huruvida en förbättringsåtgärd är möjlig på kort eller på lång sikt. Vid akuta åtgärder bör kontakt tas via kommunens växel 0472-15000.

Kommentarer kommer att visas sammanställt först efter granskning. Se kontaktuppgifter till höger vid frågor.

 

Så här fungerar karttjänsten:

  1. När tjänsten har öppnats klickar du på "Fortsätt som gäst"
  2. En karta visas och i högerspalten/längst ner finns en knapp "Skicka in en rapport”.
  3. Under ”kommentar”  anger du på vilket sätt platsen upplevs otrygg. Kommentar granskas innan den visas publikt. Namn är frivilligt och kan inte ses av allmänheten.
  4. Markera platsen i kartan och tryck på ”Rapportera”.

Tack för ditt bidrag!

 

Otrygghetskartering