Otrygghetsrapportering

Karttjänsten har varit öppen under november och december 2019. Nu sker sammanställning av inkomna rapporteringar.

Kommunens medborgare har under november och december månad 2019 kunnat skicka in rapporter genom att markera otrygga platser i en karta och beskriva på vilket sätt platsen upplevs otrygg. Det kan till exempel röra sig om undermålig belysning, skymmande vegetation, brist på alternativa gångvägar eller utformning i allmänhet som inger otrygghetskänsla.

 

Vänligen kontakta Alvesta kommun via andra kanaler om du vill rapportera hur du tycker vi kan förbättra allmänna platser; se kontaktuppgifter på

https://www.alvesta.se/Kontakt/