Naturinventeringar Alvesta tätort

Naturinventeringar Alvesta tätort

I samband med arbete med ett grönstrukturprogram för Alvesta tätort har Alvesta kommun låtit genomföra naturinventeringar i och runt tätorten.

Grönstrukturprogrammet är ett LONA-projekt. Grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i den fysiska planeringen.

Som underlag för programmet har bland annat naturinventeringar genomförts under 2016, som resulterat i rapporter 2017. Tre olika inventerare med olika expertkunskap har anlitats och har tagit fram varsin rapport. I grönstrukturprogrammet har Alvesta kommun sammanställt naturvärdena utifrån de olika rapporterna och föreslår riktlinjer för att utveckla olika områden. Förslagen i rapporterna är inventerarnas.