Översiktlig bullerkartläggning

Allt oönskat ljud kan sägas vara buller. Begreppet innefattar alltså både ljud som är direkt skadligt för hörseln och ljud som "bara" upplevs som störande. Rapporterna omfattar nuvarande situation samt en framtidsprognos för år 2030. Syftet är att utreda vilka områden som utsätts för höga ljudnivåer, både idag och i framtiden, och som behöver utredas mer i detalj.