DP Ekebogatan Trädgårdsgatan, del av Alvesta 14:1

DP Ekebogatan Trädgårdsgatan, del av Alvesta 14:1

Planförslaget är beläget i den norra delen av tätorten, i nära anslutning till Hagaparken.

Planens syfte

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljshus eller radhus i ett attraktivt läge.

Genomförda steg

Ett granskningsförslag har upprättats och ställts ut på granskning. Planen var utställd på granskning 2018-04-23 - 2018-05-14.