Detaljplan för Moheda 3:9 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Moheda tätort.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i Moheda tätort.

Planförfarandet sker med standardförfarande och bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan.

Pågående steg i processen 

Planförslaget är nu ute på granskning  2020-03-19 - 2020-04-09.

Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta och på biblioteket i Moheda samt på kommunens webbplats www.alvesta.se/planer

Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 2020-04-09 till Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Det går även bra att lämna in yttrande per e-post till: samhallsbyggnad@alvesta.se

 

Tidigare steg i processen 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-11-29 - 2019-12-20.