Detaljplan för del av Grimslöv 1:122

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bussterminal för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken i Grimslöv

 

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en bussterminal i centrala Grimslöv. 

Planförfarandet sker med standardförfarande.

Pågående steg i processen 

Detaljplanen är utsänt för samråd under tiden 2019-08-30 - 2019-09-20.

Samrådsmöte hålls onsdagen 4 september kl. 18.30 i Föreningslokalen i Grimslöv.