Pågående planer

Här presenteras planarbeten som just nu är utsänt för samråd eller utställt för granskning. Det innebär att det går att lämna synpunkter på planerna inom den angivna tiden.

 
Planer på samråd eller granskning


När planen har vunnit laga kraft hittar du den istället under sidan Gällande detaljplaner.


Andra pågående planer

Här presenteras de planer som har passerat stegen samråd eller granskning. För dessa planer går arbetet vidare utifrån de samråd eller granskningar som har genomförts.

När planen har vunnit laga kraft hittar du den istället under sidan Gällande detaljplaner.

Gällande översiktsplan finns på sidan om Översiktsplan