Pågående planer

Här presenteras planarbeten som just nu är utsänt på samråd eller utställt för granskning. Det innebär att det går att lämna synpunkter på planerna inom den angivna tiden.