Vattenplan - ett kunskapsunderlag

Bild på vattenplanenVattenplanen fokuseras på analys av ytvattenfrågorna i kommunen med huvudvikt på problemen i sjön Salen.

Arbetet med vattenplanen har utförts på uppdrag av fullmäktige som en del i arbetet med översiktsplan och miljömål.

Förutom målformuleringar om minskad näringsbelastning m.m. omfattar planen förslag till inriktning på strategiskt arbete och samverkan.