Områdesbestämmelser

Alvesta kommun har endast ett fåtal områden med områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden i stället för detaljplan. Avsikten med områdesbestämmelser är att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen.

BildDen största skillnaden gentemot detaljplaner är att områdesbestämmelserna endast reglerar ett fåtal frågor. Områdesbestämmelserna garanterar ej heller byggrätten. Även om en förändring stämmer överens med områdesbestämmelserna måste kommunen bedöma förändringens lämplighet i övrigt och behovet av detaljplan.

Detaljplan är i regel nödvändig för att reglera större förändringar i bebyggelsen.

Vill du veta vilka områdesbestämelser som gäller för ett visst område så hör av dig till någon av kontaktpersonerna som finns här till höger.