DP Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2)

DP Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny parkeringsplats.

Planområdet ligger i centrala Alvesta och omfattar fastigheterna Båten 5, Båten 6 och Båten 7 samt del av Aringsås 19:1.

Området är särskilt utpekat som omvandlingsområde för parkering i Översiktsplan för Alvesta kommun 2008.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Planprocessen