DP Axeln 1 m fl

Detaljplanen är lokaliserat i den sydvästra delen av Alvesta tätort, strax söder om Fabriksgatan och innefattar den kommunala gatan Svarvaregatan, en del av järnvägsområdet för Kust- till- kustbanan samt delar av angränsande industrifastigheter.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel och industri inom Västra industriområdet i Alvesta tätort.

Bakgrunden till detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsreglering mellan privata fastighetsägare och Alvesta kommun.

Planen är färdig för genomförande

Detaljplanen antogs 2017-08-29 av Nämnden för samhällsplanering och vann laga kraft 2017-09-26.