DP Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)

DP Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i Moheda.

Planområdet är beläget mellan Växjövägen och Ryd, i sydöstra delen av Moheda tätort. Området utgörs idag i huvudsak av naturmark samt befintliga bostadsfastigheter.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Planprocessen