Detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen) i Vislanda

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av flerbostadshus i två våningar.

Planområde

Planområdet ligger i den västra delen av Vislanda, ungefär 800m från Vislanda centrum. Området avgränsas i söder av Dalvägen och i väster av Sockenvägen. Servicehuset Björkliden är beläget norr om planområdet. Planområdet består av vegetation dominerad av björkträd.

Pågående steg

Planförslaget antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-22 och beslutet vann laga kraft 2019-11-21.

Planprocessen

 

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 2019-09-10 - 2019-10-01.