Gällande detaljplaner

Vid osäkerhet om tolkning av äldre detaljplaner bör kontakt alltid tas med kommunens bygglovsavdelning, som nås via bygg.miljo@alvesta.se eller kontaktcenter 0472-15000.

 Zooma in och klicka på en detaljplans yta och få upp information. Vill ni ta del av en detaljplan, klicka på ytan i kartbilden ovan och välj "mer information". Alternativt se nedan eller kontakta kommunens planenhet (se kontaktuppgifter i sidans högerspalt).


 

Här nedan finns länkar till de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2012 och framåt och som är av allmänt intresse. Klicka på respektive länk för att se planerna.

Om du behöver titta på en detaljplan som inte finns med i listan eller som saknar länk, kontakta kommunens planenhet (se kontaktuppgifter i sidans högerspalt).


  

Planer som vunnit laga kraft 2023

 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2023-04-26
  Till planen

  

Planer som vunnit laga kraft 2022

 • Ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10
  Vislanda tätort
  Planen vann laga kraft 2022-07-12
  Till planen
 • Detaljplan för Pelikanen 4 m.fl. (Virda bad och sporthall)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2022-07-12
  Till planen
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:29 m.fl. (Verksamhetsområde norra infarten)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2022-06-14
  Till planen
 • Ändring av detaljplan A111 för del av Alvesta 15:11
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2022-06-07
  Till planen

 

Planer som vunnit laga kraft 2021

 • Detaljplan för del av Alvesta 14:50
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2021-10-14
  Till planen
 • Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl. (del 2)
  Grimslöv tätort
  Planen vann laga kraft 2021-07-08
  Till planen
 • Ändring av detaljplan M53 för Moheda 4:220 m.fl.
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2021-03-12
  Till planen
 • Ändring av detaljplan VA38 för Vislanda 21:28 (Brända tomten)
  Vislanda tätort
  Planen vann laga kraft 2021-03-10
  Till planen

 

Planer som vunnit laga kraft 2020

 • Detaljplan för del av Grimslöv 1:122 
  Grimslöv tätort
  Planen vann laga kraft 2020-11-24
  Till planen
 • Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl. (del 1)
  Grimslöv tätort
  Planen vann laga kraft 2020-11-24
  Till planen
 • Detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl., norra delen (Etapp 3, del 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-10-15
  Till planen
 • Ändring av detaljplan M4 för del av Moheda-Ryd 1:54
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2020-07-17
  Till planen
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:1 (Tingsbacken-Smedsgård)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
  Till planen
 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
  Till planen
 • Detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl., norra delen (Etapp 3, del 1)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
  Till planen
 • Detaljplan för del av Lekaryd 3:24
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
  Till planen
 • Detaljplan för Bagaren 1 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
  Till planen
 • Detaljplan för Moheda 3:9 m.fl.
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
  Till planen
 • Detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2020-01-14
  Till planen

 

Planer som vunnit laga kraft 2019

 • Detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen)
  Vislanda tätort
  Planen vann laga kraft 2019-11-21
  Till planen
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:1 (Ekebogatan - Trädgårdsgatan)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2019-05-02
  Till planen
 • Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2019-05-02
  Till planen
 • Upphävande av detaljplan B1 och B2 i Blädinge stationssamhälle
  Blädinge stationssamhälle
  Upphävandet vann laga kraft 2019-04-30
  Till planen
 • Detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl.
  Lekaryd
  Planen vann laga kraft 2019-03-04
  Till planen
 • Detaljplan för Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp , del 1)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2019-01-24
  Till planen

 

Planer som vunnit laga kraft 2018

 • Detaljplan för del av Lekaryd 9:2 m.fl. (Trafikplats Lekaryd)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2018-10-31
  Till planen
 • Detaljplan för Moheda 4:206 m.fl. (Toffelvägen)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2018-09-22
  Till planen
 • Detaljplan del av Alvesta 14:56 (Kulturen)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2018-09-22
  Till planen
 • Ändring av detaljplan A159 för Fiolen 2
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2018-03-12
  Till planen

 

Planer som vunnit laga kraft 2017

 • Detaljplan för Axeln 1 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-09-26
  Till planen
 • Detaljplan för Moheda 4:113 m.fl.
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2017-09-26
  Till planen
 • Detaljplan för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-06-23
  Till planen
 • Detaljplan för Vislanda 4:1 (Återvinningsstation)
  Vislanda tätort
  Planen vann laga kraft 2017-06-23
  Till planen
 • Upphävande av detaljplan Li1 för Moheda-Näs 1:21 m.fl.
  Lidnäs småort
  Planen vann laga kraft 2017-06-23
  Till planen
 • Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-05-03
  Till planen
 • Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2017-05-03
  Till planen
 • Ändring av detaljplan A194 för Högåsen 2 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-02-16
  Till planen
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:44 m.fl. (Norra infarten)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-02-16
  Till planen

Planer som vunnit laga kraft 2016

 

 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Lyckegårdsvägen)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-07-11
  Till planen
 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Rönnedalsvägen)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-06-01
  Till planen
 • Detaljplan för Alvesta 14:51 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-04-12
  Till planen
 • Detaljplan för Björklövet 1 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-05-20
  Till planen
 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Rönnedal äldrecenter)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-06-01
  Till planen

Planer som vunnit laga kraft 2015

 • Detaljplan för Magasinet 2 m fl Kombiterminalen m.m.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2015-06-09
  Till planen

Planer som vunnit laga kraft  2014

 • Upphävande av detaljplan för del av Engaholm 1:1
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2014-11-17
  Till planen
 • Detaljplan för Svensgård 56 (vattentornet)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2014-11-13
  Till planen
 • Detaljplan för del av Vislanda centrum - områden kring tågstoppet
  Vislanda samhälle
  Planen vann laga kraft 2014-10-06
  Till planen
 • Detaljplan för Sjöparken - Byggrätt och strandkant
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2014-06-18
  Till planen

  Planer som vunnit laga kraft  2013

 • Detaljplan för Orrakullen
  Alvesta samhälle
  Planen vann laga kraft 2013-07-18
  Till planen

Planer som vunnit laga kraft 2012

 • Detaljplan för del av Vislanda 79:2 och Elnaryd 1:28 m fl
  Utvidgning av industrimark vid WICA, Vislanda samälle
  Planen vann laga kraft 2012-11-16
  Till planen
 • Detaljplan för Silkesnäs 1:2 m fl
  Torne samhälle
  Planen vann laga kraft 2012-10-19
  Till planen
 • Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl
  F.d. campingen i Sjöatorp, Hjortsberga
  Planen vann laga kraft 2012-06-01
  Till planen
 • Ändring av detaljplan - övertagande av huvudmannaskap för gator m.m.
  Byggnadsplaner inom Moheda och Hjortsberga samhällen
  Planen vann laga kraft 2012-04-23
 • Detaljplan för Sjöparken/Resecentrum - parkering och gata
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2012-03-14
  Till planen
 • Detaljplan för Spåningslanda, Sydvästra delen
  Väg och bostäder etapp 1
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2012-01-18
  Till planen
 • Detaljplan för VIDAs verksamhetsområde i Vislanda
  Vislanda 21:26
  Vislanda samhälle
  Planen vann laga kraft 2012-01-09