Hållbart resande

Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både miljön och hälsan. Du får motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som vi minskar klimatpåverkande utsläpp. Vi arbetar därför med att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Alvesta kommun.

Vi vill uppmuntra alla familjer och arbetsplatser (inklusive kommunen själv) att delta i projektet Cykelvänlig familj och arbetsplats.

Cykelvänlig familj

Här kan du ladda ner Bingo för cykelvänlig familj.

Fyll i så många rutor som möjligt och kontakta Ebba Lejeby, hållbarhetsstrateg för utdelning av diplom.

Cykelvänlig arbetsplats

Här kan du ladda ner Checklista för cykelvänlig arbetsplats.

Bocka av så många rutor som möjligt och kontakta Ebba Lejeby, hållbarhetsstrateg för utdelning av diplom.