Skräpplockardagarna

Varje vår kan förskolor, skolor och ungdomsföreningar vara med på skräpplockardagarna. Kampanjen anordnas av Håll Sverige rent och anmälan kan ske mellan 1 mars till 31 maj.

Förra året deltog över 800 000 personer, varav 807 st anmälningar från Alvesta.

Pedagogisk och lärorik aktivitet

Skräpplockardagarna har ett särskilt fokus på barn och unga i förskolor, skolor samt föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Att plocka skräp blir en pedagogisk aktivitet som lär deltagarna om nedskräpning, återvinning, konsumtion och miljö.

Anmälan

Alla förskolor, skolor och ungdomsföreningar som anmäler sig under kampanjperioden kan beställa gratis påsar i Håll Sverige Rents webshop. Skräpplockarmaterialet skickas direkt till deltagarna via en extern distributionsfirma. Alla deltagare får också pedagogiskt och åldersanpassat material om nedskräpning från Håll Sverige Rent. Anmälan sker på Håll Sverige rents hemsida.

Sortera i första hand skräpet ni samlar in och övrigt avfall kan ni lägga i era kärl för sophämtning.

Mål i avfallsplanen

I Alvesta kommuns avfallsplan 2021–2025 finns mål kopplade till minskad nedskräpning. Ett av delmålen är att 90 % av skolor och förskolor är med i skräpplockardagarna från Håll Sverige rent.

Mer information om skräpplockardagarnA

På Håll Sverige rents hemsida kan du läsa mer om skräpplockardagarna.