Håll Alvesta rent

Nedskräpning är ett problem som har betydligt större konsekvenser än man först tänker sig. Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar otrygghet. Helt i onödan.

Tillsammans mot nedskräpning!

Tillsammans kan vi få en ren och trygg kommun genom att slänga skräpet i närmaste papperskorg. Om du inte hittar en papperskorg - ta med skräpet hem.

Alvesta kommun har antagit en avfallsplan med mål och åtgärder om nedskräpning.

Avfallsplan

Under sommaren kommer en skräpmätning att göras i Alvesta tätort. Mer information och resultat kommer efter sommaren.

Medlemskommun i Håll Sverige Rent

Alvesta kommun är från och med våren 2021 en medlemskommun i Håll Sverige rent. Genom Håll Sverige rent kan vi öka våra kunskaper och sprida aktuell information. Vi får ingå i ett stort nätverk med andra kommuner som också arbetar mot minskad nedskräpning.

Håll Sverige rent


Vill du vara med att bidra!

I första hand ska ni ta hand om erat eget skräp och lägga det i närmaste papperskorg. Ta med dig skräpet hem om det inte finns en papperskorg.

Hittar du skräp som någon annan har slängt på marken? Ta upp det och se till att det hamnar där det hör hemma.


Hämta ett skräpplockarkit

Alvesta kommun erbjuder frivilliga skräpplockare skräppåsar och handskar. Det finns också skräpplockarpinnar att låna. Dessa finns att hämta i Alvesta kommuns reception.

Telefon kommunens kontaktcenter: 0472-150 00

Du kan även hämta skräpplockarkit på någon utav kommunens bibliotek.

 

Kommunen ansvarar för renhållning av allmän plats och natur på kommunal mark, men även för renhållning längs med kommunala vägar, gång- och cykelvägar och torg. Du kan mejla din anmälan om nedskräpning till kommunen@alvesta.se.

Nedskräpning i anslutning till Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer anmäls till FTI AB, www.ftiab.se

Nedskräpning längs med statliga vägar anmäls via Trafikverkets hemsida.