Energi- och klimatplan

Mellan 1 mars och 12 april pågick samråd och utställning av förslag till ny energi- och klimatplan 2022–2030.

 

På global, nationell och regional nivå har nya klimatmål antagits under de senaste åren. Det innebär att Alvesta kommun behöver nya skarpare målsättningar hos oss. Dessutom kräver lagen om kommunal energiplanering (1977:439) att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi.

Energi- och klimatplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att långsiktigt styra energi- och klimatarbetet i en mer miljömässigt hållbar riktning.

Alvesta kommun föreslår därför en ny energi- och klimatplan med två övergripande mål, fem fokusområden med totalt 18 fokusmål. Planen innehåller aktiviteter för att kunna nå de uppsatta målen.

Under sommaren/hösten kommer energi- och klimatplanen uppdateras utifrån inkomna synpunkter.