Miljö, energi och klimat

Miljö, energi och klimat

Energi- och klimatfrågorna blir allt viktigare i samhället. All energianvändning påverkar miljön på något sätt och vi kan alla bidra till ett bättre klimat. Alla steg framåt är viktiga, såväl stora som små.

Alvesta kommun arbetar aktivt med att minska energianvändningen och gå över till förnybara bränslen.

På sidorna under den här rubriken har vi samlat frågor som rör energi och klimat.