Hundbadplats

Sedan sommaren 2010 finns en hundbadplats vid den före detta marknadsplatsen i Alvesta.

Bild på badande hundVarning för algblomning

Låt inte din hund bada i vattnet vid algblomning. Vissa algblomningar består av alger som producerar gifter och detta kan göra vattnet skadligt för både djur och människor.

Algblomning är när algerna i vattnet massförökas. En algblomning känns igen på den ökade grumligheten och missfärgningen av vattnet. Färgen kan vara brun, brungul, grön eller röd. Algblomning är en naturlig process men övergödningen av våra sjöar har lett till kraftigare algblomningar. Algblomningar kan dyka upp under hela året men de giftiga algblomningarna är vanligast under juli-augusti och delar av hösten.

Tänk på att fästingmedel kan vara giftigt för vattenorganismer 

Fästingmedel och fästinghalsband innehåller ofta ämnen som är giftiga för djur och organismer som lever i vattnet. Var noga med att läsa bipacksedel och följ de instruktioner som ges där.  

Karta till hundbadplatsen