Hundar

Som hundägare har du ett stort ansvar för din hund och gentemot omgivningen. Tar du detta ansvar blir också hundägandet mer givande.

Vad gäller för hundar i Alvesta kommun

Bild på blodhundI Alvesta kommuns lokala ordningsföreskrifter regleras bland annat var hundar inte får vistas och var de måste hållas kopplade. Hundar får inte vistas på lekplatser, begravningsplatser samt på försäljningsplatser medan t.ex. torghandel pågår. Hundar får inte heller bada på kommunala badplatser under perioden
15 maj - 15 september. Föroreningar efter hunden ska plockas upp på alla offentliga platser. Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser, kommunala badplatser, idrottsanläggningar och campingplatser.

Det är polisen som ansvarar för att de lokala ordningsföreskrifterna följs.

Offentliga platser är t.ex. vägar, torg, parker och andra områden dit allmänheten har fritt tillträde.

Störande hundar

Bild på mudiHunden får inte genom skällande eller störande beteende besvära omgivningen. Respektera att det finns människor som är rädda, allergiska eller inte tycker om hundar.

Under dagtid kan du inte begära att hundar alltid ska vara helt tysta. Ständigt skällande hundar är dock inte acceptabelt. Om du känner dig störd av någons hund bör du kontakta hundens ägare eller den som ansvarar för hunden och berätta om problemen du upplever. Om detta inte hjälper kontakta SBF Bygg & Miljö.

Aggressiva hundar

Bild på papillonFör hundar som uppvisar ett aggressivt beteende har polisen rätt att besluta om koppeltvång eller att hunden ska förses med munkorg. Polisen har även rätt att omhänderta hunden för omplacering eller avlivning.

Hunden i skog och mark

Bild på borderterrierEnligt jaktlagen får din hund under tiden 1 mars - 20 augusti inte vara lös i marker där det finns vilt. Hunden måste inte vara kopplad, men det krävs att den står under samma kontroll som om den hade varit kopplad d.v.s. hunden ska vara i förarens omedelbara närhet.

Under resten av året får hunden vara okopplad i skog och mark, men hunden ska hindras från att driva eller förfölja vilt (såvida den inte används till jakt).

En förutsättning för att ha hunden lös oavsett årstid är att hunden hålls under uppsikt och kommer vid inkallning.