Vilda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om du misstänker att djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som du inte får lämna kvar djuret.

Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur med krav på kadaverhämtning. I dessa fall bör du först kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar. Läs mer på SVAs webbplats.

Slaktbiprodukter från vilda djur som uppstår på slakteri eller vilthanteringsanläggning måste omhändertas på samma sätt som slaktbiprodukter från till exempel nöt och gris. Övriga slaktbiprodukter som uppstår vid bland annat jakt för eget eller jaktlagets bruk kan lämnas kvar i skogen. Du bör dock ta hänsyn till bland annat vattendrag och bostäder när du lägger ut det.