Nedgrävning av häst

För att få gräva ner en död häst måste du ha lämnat in en ansökan med begravningsplatsen utmärkt. Begravningsplatsen ska väljas enligt anvisningar från SBF Bygg & Miljö.

Normalt får man inte gräva ner självdöda eller avlivade hästar. Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl.

För att få gräva ner en död häst måste du ha lämnat in en ansökan med begravningsplatsen utmärkt. Begravningsplatsen ska väljas enligt anvisningar från SBF Bygg & Mijö (karta kan beställas av handläggare). Platsen ska uppfylla kommunens anvisningar för nedgrävning av häst.

För handläggning tas timavgift ut enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.