Döda djur och slaktavfall

Kadaver från djur som hålls av människa ska tas om hand på ett säkert sätt. Det ska göras för att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar och för att undvika att besvär uppstår för omgivningen.

Det är förbjudet att gräva ner djur som självdött/avlivats eller slaktavfall, både ute i naturen eller på den egna tomten. De döda djuren ska istället skickas till en anläggning som är godkänd för ändamålet. Svensk lantbrukstjänst är det enda riksomfattande företaget som har insamling av kadaver. Besök deras webbplats för mer information.

Undantag finns för hästar och sällskapsdjur.

Mer information

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om hantering av döda djur och slaktbiprodukter.