Djur i tätort

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs tillstånd för att hålla följande djur inom tätort:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Syftet med tillståndskravet är att djuren inte ska orsaka problem för närboende. Djuren ska även hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt.

Tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Tillståndet kan återkallas om de krav som ställs i tillståndet inte uppfylls.

I Alvesta kommun finns 11 tätorter; Alvesta, Blädinge, Grimslöv, Hjortsberga, Hulevik, Lidnäs, Lönashult, Moheda, Torne, Torpsbruk och Vislanda.