Luftvärmepump

Installation av luftvärmepump får inte ge upphov till olägenhet för närboende. En god idé kan därför vara att diskutera placeringen av värmepumpens utomhusdel med din granne innan den installeras.

De senaste åren har marknaden för luft/luftvärmepumpar ökat kraftigt. En av de stora trenderna just nu är de så kallade ”split-aggregaten”. Dessa aggregat består av en inomhusdel och en utomhusdel. Företag som anlitas för att genomföra sådana installationer måste vara ackrediterade.

Risker med en felaktig installation av luftvärmepumpar:

  • Felaktig installation kan leda till läckage av köldmedier. Läckage av fluorerade köldmedier påverkar klimatet genom ökad växthuseffekt och nedbrytning av atmosfärens ozonskikt.
  • Vid läckage av köldmedium kan även svåra skador på ögon och hud uppstå. Köldmedium på huden ger samma effekt som en brännskada.
  • Felaktigt montage kan ge fuktskador.
  • Felaktig installation kan ge utebliven energivinst. För att anläggningen ska fungera optimalt krävs utrustning och kunnande vid installationen.
  • Om något händer med ett aggregat som har installerats på felaktigt sätt riskerar köparen att själv få stå för kostnaderna. Det är osäkert om försäkringen för en byggnad gäller om installationen i byggnaden inte har utförts enligt gällande regler.