Utstakning och lägeskontroll

Att byggnadens tänkta läge märks ut på marken kallas för utstakning och lägeskontrollen undersöker att byggnaden placerats i det av bygglovet tillåtna läget. Det kan krävas enligt bygglovsbeslutet och den som utför dem måste ha mätningsteknisk färdighet. 

Mätningstjänster erbjuds av Alvesta kommun. Vilka mätningstjänster Alvesta kommun tillhandahåller kan du se här.