Strandskydd

Strandskydd innebär att stränder hålls fria från bebyggelse så att alla kan få tillgång till området, samt skyddar de växter och djur som lever där. Inom strandskyddszonen är det förbjudet att bygga nya byggnader, förbereda för nya byggnader, ändra byggnader på ett sätt som hindrar allmän tillgång till området samt utföra åtgärder som förändrar livsvillkoren för växter och djur.

Mer information om strandskydd och hur du kan få dispens från detta finner du under Strandskydd