Söka lov och göra anmälan

Bygglov krävs i allmänhet när du vill uppföra byggnader, tillbyggnader eller ändra användningen av en lokal eller byggnad. Inom områden med detaljplanering eller områdesbestämmelser kan det även krävas bygglov för att göra ändringar som påverkar byggnadens yttre avsevärt, såsom byte av fasadmaterial eller färg.

Ska du utföra åtgärder som innebär att till exempel ändra en bärande vägg, installera braskamin, förändra en planlösning eller annat som berör en byggnads inre krävs nästan alltid en anmälan som görs av byggherren. Det ska också lämnas in uppgifter om vem som är kontrollansvarig, hur kontrollplanen ser ut och slutligen ska ett tekniskt samråd hållas.